Informacinių technologijų samprata
Išoriniai kompiuterio įrenginiai

 


1.Informacijos technologijos priemones galima suskirstyti:
  pramonės, žemės ūkio, žvejybos;
  puolimo, gynybos, saugojimo, klausos, perdavimo;
  pašto, bibliotekos, rašto, kompiuterių;
  kaupimo, saugojimo, apdorojimo, perdavimo ir paieškos.
2.Ryškiausi žmonijos evoliucijoje informacijos raidos etapai:
  kalba, raštas, spauda, teleryšiai, kompiuteris;
  žmonių ryšys, bendravimas, paveikslai, tinklalapiai;
  mokslas, elektroninis paštas, WWW;
  telefonas, radijas, televizorius, kompiuteris.
3.Elektroninį paštą išrado:
  1972 m.;
  1981 m.;
  1939 m.;
  1990 m.
4.Kada buvo sukurtas pirmasis universalusis kompiuteris "ENIAC":
  1933 m.;
  1945 m.;
  1964 m.;
  1976 m.
5.Daugialypė įranga - tai:
  įvairiu rūsių informacijos derinys naudojant specialias technines bei programines priemones;
  asmeninis kompiuteris skirtas įvairiai informacijai apdoroti;
  priemonės, kuriomis per atstumą, perduodamas ir priimamas vaizdas;
  radijas ir televizija.
6.Raštas yra:
  informacijos perdavimo priemonė;
  priemonė, kuria per atstumą perduodama informacija;
  priemonė ilgalaikiam žinių saugojimui;
  raidės.
7.Pirmasis kompiuteris buvo skirtas:
  judančiu ir nejudančių objektų atvaizdų perdavimui;
  sudėtingiems skaičiavimams atlikti;
  tekstinei ir grafinei informacijai apdoroti;
  ieškoti informacijos internete.
8.Kuri iš išvardintų įrenginių grupių yra informacijos technologijos priemonės?
  spausdintuvas, šildytuvas, skaitlys, telefonas;
  televizorius, spausdinimo mašinėlė, kopijavimo aparatas, mašina, kompiuteris, pieštukas, knyga;
  kompiuteris, spausdintuvas, skaitytuvas, vertiklis, skaitmeninis fotoaparatas;
  kompiuteris, spausdintuvas, skaitytuvas, skaičiuotuvas, skaitmeninis fotoaparatas, variklis.
9.Ką reiškia raidės WWW
  asmeninio kompiuterio pavadinimas;
  elektroninis paštas;
  pasaulinis Voratinklis;
  internetas.
10.Informacijos technologija - tai:
  mokslas apie tai kaip ir kokiais įrankiais ką nors gaminti;
  priemonių ir būdų informacijai apdoroti visuma;
  priemonių ir būdų informatikai vystyti visuma;
  mokslas apie kompiuterius.Iš pateiktų testo klausimų, teisingai atsakėte į: